خرید، با اطمینانِ کامل
دارای نماد اعتماد و پروانه‌کسب با شناسه‌ی ۰۴۶۷۱۰۰۶۷۵
عضو رسمی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
۱۵ سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی ویدئو پروژکتور

ارسالِ رایگان
ارسالِ رایگان همه‌ی ویدئو پروژکتورها به سراسرِ ایرانِ زیبا ❤️

۷ روز فرصتِ تستِ فنی
علاوه‌بر گارانتیِ ویدئو پروژکتورها

پرداخت، هنگامِ تحویل
برای تهران و مشهد، برای بیشترِ ویدئو پروژکتورها

فاکتورِ رسمی
امکان ارائه‌ی فاکتورِ رسمی با ارزشِ افزوده

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EB-E10

۱۱,۶۷۹,۰۰۰ تومان۱۲,۳۳۹,۰۰۰ تومان

سریع‌ترین زمانِ‌ تحویل:

فردایِ ثبتِ سفارش
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۲ روز بعد از ثبتِ سفارش
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

۲ ساعت بعد از ثبتِ سفارش
اگر سفارش در بازه‌ی ۱۰-۱۹ در روزِ کاری ثبت شود

روزِ بعد از ثبتِ سفارش، ساعت ۱۱
اگر سفارش در بازه‌ی ۲۱-۱۰ در روزِ کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود

۲-۴ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۳-۵ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

۳-۵ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۴-۶ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

این ویدئو پروژکتور با نام EPSON EX3280 هم تولید می‌شود.

صاف
اضافه‌کردن به لیستِ مقایسه