خرید، با اطمینانِ کامل
دارای نماد اعتماد و پروانه‌کسب با شناسه‌ی ۰۴۶۷۱۰۰۶۷۵
عضو رسمی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
۱۵ سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی ویدئو پروژکتور

ارسالِ رایگان
ارسالِ رایگان همه‌ی ویدئو پروژکتورها به سراسرِ ایرانِ زیبا ❤️

۷ روز فرصتِ تستِ فنی
علاوه‌بر گارانتیِ ویدئو پروژکتورها

پرداخت، هنگامِ تحویل
برای تهران و مشهد، برای بیشترِ ویدئو پروژکتورها

فاکتورِ رسمی
امکان ارائه‌ی فاکتورِ رسمی با ارزشِ افزوده

ویدئو پروژکتور ویوسونیک مدل PA503S

۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان

سریع‌ترین زمانِ‌ تحویل:

‌فردایِ ثبتِ سفارش، بازه‌ی ۱۲-۱۸
اگر سفارش در روزِ کاری ثبت شود

‌۲ روز بعد از ثبتِ سفارش، بازه‌ی ۱۲-۱۸
اگر سفارش
در روزِ تعطیل ثبت شود

‌۲-۵ روز، بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)

* روزهای تعطیل، به زمانِ تحویل اضافه می‌شوند.

‌۲-۷ روز، بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)

* روزهای تعطیل، به زمانِ تحویل اضافه می‌شوند.

اضافه‌کردن به لیستِ مقایسه