خرید، با اطمینانِ کامل
دارای نماد اعتماد و پروانه‌کسب با شناسه‌ی ۰۴۶۷۱۰۰۶۷۵
عضو رسمی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
۱۵ سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی ویدئو پروژکتور

ارسالِ رایگان
ارسالِ رایگان همه‌ی ویدئو پروژکتورها به سراسرِ ایرانِ زیبا ❤️

۷ روز فرصتِ تستِ فنی
علاوه‌بر گارانتیِ ویدئو پروژکتورها

پرداخت، هنگامِ تحویل
برای تهران و مشهد، برای بیشترِ ویدئو پروژکتورها

فاکتورِ رسمی
امکان ارائه‌ی فاکتورِ رسمی با ارزشِ افزوده

آرشیو برچسب های: ویدئو پروژکتور بجای تلویزیون

ویدئو پروژکتور به جای تلویزیون؟ ویدئو پروژکتور یا تلویزیون؟

بله، می توان از ویدئو پروژکتور به جای تلویزیون استفاده کرد اما در مقایسه ویدئو پروژکتور با تلویزیون، گاهی ویدئو پروژکتور بهتر است، گاهی تلویزیون. ویدئو پروژکتور تصویر بسیار بزرگ تر و بهتری را با قیمت ارزان تر می دهد.می توان گفت استفاده از ویدئو پروژکتور بجای تلویزیون بهتر است اگر: زمان کمی را تلویزیون می بینید هدف شما […]