خرید، با اطمینانِ کامل
دارای نماد اعتماد و پروانه‌کسب با شناسه‌ی ۰۴۶۷۱۰۰۶۷۵
عضو رسمی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
۱۵ سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی ویدئو پروژکتور

ارسالِ رایگان
ارسالِ رایگان همه‌ی ویدئو پروژکتورها به سراسرِ ایرانِ زیبا ❤️

۷ روز فرصتِ تستِ فنی
علاوه‌بر گارانتیِ ویدئو پروژکتورها

پرداخت، هنگامِ تحویل
برای تهران و مشهد، برای بیشترِ ویدئو پروژکتورها

فاکتورِ رسمی
امکان ارائه‌ی فاکتورِ رسمی با ارزشِ افزوده

ویدئو پروژکتور بنکیو مدل TK800M

۳۸,۳۹۹,۰۰۰ تومان

سریع‌ترین زمانِ‌ تحویل:

فردایِ ثبتِ سفارش
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۲ روز بعد از ثبتِ سفارش
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

۲ ساعت بعد از ثبتِ سفارش
اگر سفارش در بازه‌ی ۱۰-۱۹ در روزِ کاری ثبت شود

روزِ بعد از ثبتِ سفارش، ساعت ۱۱
اگر سفارش در بازه‌ی ۲۱-۱۰ در روزِ کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود

۲-۴ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۳-۵ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

۳-۵ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۴-۶ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

اضافه‌کردن به لیستِ مقایسه