در حال نمایش 2 نتیجه

ویدئو پروژکتور پرتاب کوتاه، ویدئو پروژکتور هایی هستند که در فاصله ی نزدیک تا دیوار قرار می گیرند.

که خود به گروه short throw و ultra short throw دسته بندی می شوند.

مدل های الترا شرت ترو، نزدیکتر قرار می گیرند و تقریبا می توان گفت به دیوار یا پرده می چسبند.

اگر فرض کنیم یک ویدئو پروژکتور عادی برای نمایش تصویر ۱۰۰ اینچ، به ۳ متر فاصله نیاز داشته باشد، یک ویدئو پروژکتور پرتاب کوتاه از فاصله ۱ متر همین تصویر را نمایش می دهد و یک ویدئو پروژکتور الترا شرت ترو یا فوق العاده پرتاب کوتاه، از فاصله ۱۰ سانتی متری.