خرید، با اطمینانِ کامل
دارای نماد اعتماد و پروانه‌کسب با شناسه‌ی ۰۴۶۷۱۰۰۶۷۵
عضو رسمی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
۱۵ سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی ویدئو پروژکتور

ارسالِ رایگان
ارسالِ رایگان همه‌ی ویدئو پروژکتورها به سراسرِ ایرانِ زیبا ❤️

۷ روز فرصتِ تستِ فنی
علاوه‌بر گارانتیِ ویدئو پروژکتورها

پرداخت، هنگامِ تحویل
برای تهران و مشهد، برای بیشترِ ویدئو پروژکتورها

فاکتورِ رسمی
امکان ارائه‌ی فاکتورِ رسمی با ارزشِ افزوده

ویدئو پروژکتور اپسون مدل EH-TW740

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

سریع‌ترین زمانِ‌ تحویل:

فردایِ ثبتِ سفارش
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۲ روز بعد از ثبتِ سفارش
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

۲ ساعت بعد از ثبتِ سفارش
اگر سفارش در بازه‌ی ۱۰-۱۹ در روزِ کاری ثبت شود

روزِ بعد از ثبتِ سفارش، ساعت ۱۱
اگر سفارش در بازه‌ی ۲۱-۱۰ در روزِ کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود

۲-۴ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۳-۵ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.

۳-۵ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش تا ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود.

۴-۶ روز بعد از ثبتِ سفارش (براساسِ فاصله از تهران)
اگر سفارش بعد از ساعت ۱۴ در روز کاری ثبت شود
یا در روزِ تعطیل ثبت شود.


نام دیگر این ویدئو پروژکتور، Epson Home Cinema 880 است.

صاف
اضافه‌کردن به لیستِ مقایسه