پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پایه دار – 400 در 600 – اسکوپ