پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 135 × 240 سانتیمتر | برابر با 110 اینچ واید – سلکسون celexon