پایه ویدئو پروژکتور اسکوپ scope – اندازه 61 تا 100 سانتیمتر [بهترین کیفیت]