راهنمای نصب ویدئو پروژکتور

1- چه اندازه تصویری می خواهید؟ برای محاسبه اندازه ی تصویر مناسب، فاصله ی شما از جایی که می نشینید تا تصویر، تعیین کننده است. چون هر چقدر دور تر باشید، تصویر کوچکتر بنظر می آید. توجه به چند اصل کلی : – اندازه ی تصویر که می خواهید داشته باشید (هرچه تصویر بزرگ تری […]