نسبت تصویر (Aspect ratio) همان نسبت عرض به ارتفاع تصویر یا صفحه نمایش است. به بیان دیگر این که یک تصویر چقدر مربع یا چقدر مستطیل شکل است را با نسبت ابعاد تصویر می توانیم متوجه شویم.

دیدگاهتان را بنویسید