پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 135×180 سانتیمتر – FiberGlass | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope