پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 150×200سانتیمتر | معادل 90 اینچ واید – اسکوپ scope