پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 200×200 سانتیمتر – FiberGlass | معادل 90 اینچ واید – اسکوپ scope