پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 200×200 سانتیمتر – BackGery| معادل 90 اینچ واید – اسکوپ scope