پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 400×400 سانتیمتر – FiberGlass | معادل 200 اینچ واید – اسکوپ scope