پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 135× 180 سانتیمتر | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope