پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 150× 200 سانتیمتر – FiberGlass | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope