پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – Fixed frame 2mm short throw light– معادل 100 اینچ – قاب ثابت – مخصوص پروژکتورهای short throw – اسکوپ scope