پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 250 × 250 سانتیمتر | معادل 110 اینچ واید – اسکوپ scope