پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 100 اینچ – گرندویو

با نسبت تصویر 16:9 اندازه این پرده حدود 90 اینچی خواهد بود.