پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 300 × 300 سانتیمتر | معادل 135 اینچ واید – مدل CS3A – سلکسون celexon

افزودن به مقایسه