پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 150 × 150 سانتیمتر | معادل 65 اینچ واید -مدلCS150M – سلکسون celexon