پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 166 × 300 سانتیمتر | برابر با 135اینچ واید – سلکسون celexon