مدل مشابه موجود می‌باشد:‌ جدیدتر، لیزری،‌ عمر لامپ بالاتر، کنتراست بالاتر، با گارانتی رسمی