مدل جدیدتر با روشنایی و کنتراست بیشتر، عمر لامپ بالاتر و وایرلس جدید