کابل MI به Mini MI فرانت مدل FN-CHCB150 به طول 1.5 متر