مبدل MiniDisplay به MI 1080P با انتقال صدا برند فرانت مدل FN-MDP2H