تقویت کننده طول کابل MI از طریق IP برند فرانت مدل FN-V191R