پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز دستی – 128*171 سانتیمتر | معادل 77 اینچ واید-CNV Series Manual Pull-down Screen CN-P840 – گرندویو Grandview