پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز دستی – 176 × 234 سانتیمتر | معادل 105 اینچ واید-CNV Series Manual Pull-down Screen CN-P120 – گرندویو Grandview