پایه ویدئو پروژکتور – تلسکوپی دیواری – 150-90 سانتی متر – Grangview – GPCP-D90150