پرده نمایش یا پرده پروژکتور – منحنی – 100 × 177 سانتیمتر | برابر با 80 اینچ واید – Curved Series Fixed Frame Screen LF-PH80 – گرندویو Grandview