افزایش دهنده 300 متری کابل و USB2 لایمستون مدل LS-VKE300