پایه ویدئو پروژکتور اسکوپ scope – اندازه 100 تا 180 سانتیمتر [بهترین کیفیت]