کابل MI V2.0 کیفیت 4K سومو مدل SH2210 به طول 10 متر

فعلا ناموجود است