کابل MI V2.0 کیفیت 4K سومو مدل SH2215 به طول 15 متر