اثر کیستون یا ذوزنقه شدن تصویر ویدئو پروژکتور

تصویری که با ویدئو پروژکتور می بینید، باید مستطیل شکل باشد. در هر اندازه و با هر نسبت تصویری. اما گاهی تصویر مستطیل شکل نیست و تغییر شکل داده شده است، مثلا ذوزنقه ای شده است. این اثر، اثر کیستون (keystone effect) یا اثر ذوزنقه ای (trapezoid effect) نامیده می شود.

اثر کیستون (keystone effect)، تغییر شکل دادن تصویر ویدئو پروژکتور بر روی پرده نمایش یا دیوار است. تصویر می بایست مستطیلی شکل باشد اما وقتی دچار این اثر شود، مستطیلی نیست و اضلاع آن بهم ریخته است. بجای مستطیل شکل بودن، مثلا ذورنقه ای است. دلیل این تغییر شکل این است که ویدئو پروژکتور نسبت به محل نمایش عمود نیست.
مطالعه بیشتر: (تصحیح ذوزنقه ای یا کیستون در ویدئو پروژکتورهای آموزشی)

دیدگاهتان را بنویسید